„TARKETT” TVARUMAS – PASIRINKITE SUBALANSUOTĄ SPRENDIMĄ

     „Tarkett“ yra ekologiškai atsakingos gamybos ir tvarios gaminių plėtros lyderė. Jau kelis dešimtmečius kuria tvarius gaminius. Platus grindų dangų asortimentas suteikia galimybę siūlyti individualizuotus sprendinius biudžeto, gaminių funkcionalumo ir tvarumo prasme. Šis metodas yra vadinamas „apgalvotu pasirinkimu“.

Tvarumas – tai sąvoka, kurią „Tarkett” kasdien realizuoja projektuodami ir gamindami gaminius. Dėmesys yra sutelktas į keturias pagrindines sritis, iš kurių klientai gali apgalvotai pasirinkti:

 1. Geresnės medžiagos
  Kiek galėdami naudoja atsinaujinančias ir natūralias medžiagas ir vis didina šių medžiagų dalį visuose savo gaminiuose.
 2. Išteklių tausojimas
  „Tarkett“ kas ketvirtį fiksuoja savo veiklos stebėjimo rezultatus, pagal penkis svarbiausius rodiklius: vandenį, energiją, atliekas, perdirbimą ir emisijas. Rezultatai skelbiami viešai ir leidžia mums pamatyti pažangą mažinant išteklių vartojimą.
 3. Žmonėms maloni erdvė
  Grindys suteikia saugią, sveiką aplinką, kurioje žmonės gali dirbti, mokytis, žaisti, sveikti ir mėgautis laisvalaikio veikla. Sistemiškai yra įvertinamos grindų dangos, kad būtų galima nustatyti, kiek grindinys prisideda prie oro kokybės patalpose. Paviršiaus apdorojimo technologija padeda saugoti išteklius, nes mažina vandens, valiklių ir energijos poreikį.
 4. Pakartotinis naudojimas ir perdirbimas 
  Naudojama daugiau perdirbtų medžiagų gamindami gaminį ir kuo didesnę jo dalį perdirba jam atitarnavus. „Tarkett” turi didžiausią pramonėje perdirbimo apyvartą. 2008 m. daugiau kaip 68 000 tonų grindų dangų vietoj išmetimo į sąvartyną  buvo panaudotos perdirbimui.

                                                                   

 Apgalvotas pasirinkimas
 „Tarkett“ „apgalvoto pasirinkimo“ metodika subalansuoja atskirų klientų ir projektų reikalavimus su poreikiu teikti tvaresnius sprendinius. Tvarumo laikymasis atskiram žmogui ar įmonei yra kasdienė praktika, o ne vien idėja. Kasdien stengiasi dirbti veiksmingiau, ekologiškiau mažindami išteklių vartojimą ir išskiriamas emisijas, perdirbdami, pakartotinai panaudodami medžiagas bei kurdami žmonėms malonias vietas. Dėl šios priežasties, įvertina savo aplinkosauginius rodiklius, kad nuolat tobulėtų bei informuotų apie savo pažangą klientus, darbuotojus ir vietines bendruomenes.